WhatsApp

راهنمای اندازه گیری

نحوه اندازه گیری سایز لباس

راهنمای اندازه گیری : شرط سفارش لباس دانستن نحوه اندازه گیری برای سایز لباس است. اگر از سایز لباس خود یا عزیزانتان مطلع باشید، با خیال راحت می‌توانید لباس مورد علاقه خود را سفارش دهید.

برای اینکه سایز لباس خود را متوجه شوید، همین الان یک متر استاندارد برداشته و قسمت‌های مختلف بدن خود را اندازه گیری کنید، یا از یک فرد دقیق بخواهید عملیات اندازه‌گیری را بر عهده بگیرد.

اندازه گیری سایز لباس را با راهنمایی موارد زیر انجام دهید:

دور سینه: متر را دور سینه حلقه کنید، به صورتی که در جلوی بدن از برجسته‌ترین قسمت سینه و در پشت بدن در امتداد خط افقی همان قسمت عبور کند. لازم نیست متر را بچسبانید، کمی آزاد باشد بهتر است. (شماره 1)

دور کمر: متر را دور کمر حلقه کنید، به طوری که در گودترین قسمت کمر و در امتداد ناف قرار دهید. کمی آزادتر باشد بهتر است. (شماره 2)

سرشانه: متر را کنار گردن قرار داده و تا روی برآمدگی سرشانه بکشید. این فاصله را به عنوان سرشانه اندازه‌گیری کنید. (شماره 3)

قد آستین: دست را ابتدا کشیده و سپس کمی خم کنید. حالا ابتدای متر را روی نقطه برآمده سرشانه قرار داده و تا برآمدگی مچ دست بکشید و اندازه‌گیری کنید. (شماره 4)

 

راهنمای اندازه گیری

 

دور بازو: متر را دور بازو حلقه کرده و دور تا دور بازو را از زیر بغل اندازه‌گیری کنید. ( شماره 5)

 

راهنمای اندازه گیری

راهنمای اندازه گیری

دور باسن: متر را به دور باسن حلقه کنید، به طوری که از برجسته‌ترین قسمت باسن (در پشت بدن) و از امتداد خط افقی همان قسمت (در جلوی بدن) عبور کند. اگر شکم دارید، متر را از برجسته‌ترین قسمت باسن (در پشت بدن) و از برجسته‌ترین نقطه شکم (در جلوی بدن) عبور دهید. (شماره 6)

بالاتنه پشت: متر را روی آخرین مهره گردن قرار داده و تا نواری که دور کمر بسته‌اید، اندازه‌گیری کنید. (شماره 7)

بالاتنه جلو: ابتدای متر را کنار گردن قرار داده، متر را از روی سینه عبور داده و تا نوار فرضی دور کمر اندازه‌گیری کنید. (شماره 8)

کارور پشت: دست‌ها را در امتداد بدن قرار دهید. فاصله نقطه اتصال بازوی چپ به بدن تا نقطه اتصال بازوی راست به بدن را در پشت اندام اندازه‌گیری کنید. (شماره 9)

کارور جلو: دست‌ها را در امتداد بدن قرار دهید. فاصله نقطه اتصال بازوی چپ به بدن تا نقطه اتصال بازوی راست به بدن را در جلوی اندام اندازه‌گیری کنید. (شماره 10)

 

 

پس از اندازه‌گیری قسمت‌های مختلف بدن، اعداد را به طور تخمینی با جدول‌های زیر انطباق دهید تا از سایز لباس خود آگاه شوید.

 

راهنمای اندازه گیری

 

جدول سایز